ROCÒDROM

El Rocòdrom

Són les instal·lacions dissenyades per a la pràctica de l'escalada i les seves modalitats. Podràs trobar-les al pavelló municipal de Lliçà de Vall i només poden ser utilitzades per aquesta activitat.

L'escalada és un esport que pot comportar un risc per l'usuari i per practicar-lo cal estar convenienment equipat i format, o tutelat per un tècnic.

La utilització d'aquestes per part de menors d'edat requereix la presència d'un adult responsable.

Tota persona adulta ha d'assumir el risc que comporta aquest esport.

El titular no es fa responsable de les conseqüències de la utilització incorrecta d'aquestes instal·lacions. 

HORARIS

Carnet anual veure quotes

- De dilluns a dijous de 9h-13h i de 15h-23h.

- Divendres de 9h-13h i de 15h-18h.

 

Pack 10 sessions veure quotes

- De dilluns a dijous de 19h-23h.

 

Curs (menors de 12 anys) veure quotes

- Divendres de 18h-23h.

NORMATIVA

- És obligatori portar sempre el carnet i deixar-lo en el lloc habilitat. En el Pack 10 sessions s'haurà d'apuntar sempre abans de començar a entrenar, la data a una de les caselles.

- Entre tots controlarem que les persones que vénen disposen de carnet o tiquets; si no fos així, els indicarem els passos a seguir.

- Tots els socis poden fer servir el vestuari i dutxes; només cal preguntar al conserge.

- En cas que el boulder i/o rocòdrom estigui tancat, el conserge obrirà les instal·lacions.

- Tothom ha de portar el seu propi material per al rocòdrom. Disposem de material  per a iniciar les primeres pràctiques (peus de gat, cordes, arnesos, etc.) només de dilluns a dijous de 21h-23h.

- Mai es podrà sobrepassar la línia marcada en el rocòdrom sense corda.

- És obligatori fer servir com assegurador un aparell semiautomàtic com el grigri o similar, però en cap cas cassoletes, vuits, etc.

- És obligatori escalar sempre amb peus de gat.

 

L'INCOMPLIMENT D'AQUESTES NORMES POT SUPOSAR LA RETIRADA DEL CARNET.